EM's Fönsterputs & Hemstäd

Rena fönster och ett rent hem till rätt pris

Villkor

Allmänna villkor


- BESTÄLLNING: När du beställt en tjänst av EM's Fönsterputs & Hemstäd innebär det att du också godkänt våra villkor.


- BETALNINGSPÅMINNELSE: Vid obetald faktura, efter förfallodatumet, utgår en betalningspåminnelse på 60:- och en ytterligare avgift på 8% av hela fakturabeloppet (inkl. rut-avdraget).


- BINDNINGSTID: Vi har ingen bindningstid på våra tjänster förutom vid speciella erbjudanden med reducerade priser. Då framkommer det tydligt hur lång bindningstiden är.


- UPPSÄGNING AV ABONNEMANG: När det gäller hemstädning skall uppsägning göras 5 arbetsdagar före dagen som är tjänstens planerade utförande dag. Vid fönsterputsning utvändigt skall uppsägning ske månaden innan planerad fönsterputsning. Vid fönsterputsning invändigt skall uppsägning göras 5 arbetsdagar före dagen som är tjänstens planerade utförande dag. Om uppsägning ej sker i tid kommer tjänsten att utföras som planerat och tjänsten faktureras som vanligt. Önskar kunden ej få tjänsten utförd faktureras hela beloppet och ingen skattereduktion utgår.


- UPPEHÅLL AV ABONNEMANG: Kan göras 2ggr/år och skall meddelas senast 5 arbetsdagar före dagen som är tjänstens planerade utförande dag.


- AVBESTÄLLNING: När det gäller visningsstädning, flyttstädning, fönsterputs eller enstaka hemstädningar skall avbeställning ske 3 arbetsdagar, om inget annat angivits, före dagen som är tjänstens planerade utförande dag. I annat fall debiteras fakturans hela belopp och ingen skattereduktion utgår. Avbeställningen skall i första hand skickas till [email protected] och i andra hand till angiven adress på www.emputs.com under "kontakter"(skickas den per post är det viktigt att vi har den till handa 3 arbetsdagar innan tjänstens planerade utförande dag.


- FÖRSÄKRING: EM's Fönsterputs & Hemstäd innehar ansvarsförsäkring. Kunden innehar hemförsäkring


- KUNDENS INFORMATIONS ANSVAR: Kunden har ansvar att före tjänstens utförande meddela EM's Fönsterputs & Hemstäd om det förekommer känsliga inventarier som kan ta skada i användandet av rengöringsmedel eller specifika kemikalier som vanligen används vid rengöring. I annat fall ansvarar kunden själv för eventuella skador på kundens ägodelar. Vid fönsterputsning skall kunden sett till att alla fönster kunden önskar få putsat är lättillgängliga och utan känsliga inventarier. Är det ej undanplockat förbehåller vi oss rätten att ej putsa dessa fönster.


- VID SJUKDOM: Då erbjuder vi en ersättare om sådan finns. I annat fall erbjuder vi ombokning, om det ej är möjligt utgår ingen ersättning och vi förbehåller oss rätten att avboka.


- VID FORCE MAJOR: Då är EM´s Fönsterputs & Hemstäd fria från ansvar och det utgår heller ingen ersättning för utebliven tjänst.


- AVTAL GÄLLANDE VISNINGSSTÄDNING, HEMSTÄDNING & FLYTTSTÄDNING: Det framkommer tydligt i beskrivningarna av dessa tjänster vad som ingår. Önskar man någon ytterligare tjänst meddelas det i god tid innan tjänstens utförande.


- AVTAL GÄLLANDE FÖNSTERPUTS: I fönsterputsning ingår endast putsning/rengöring av fönsterna. Önskas fönsterkarmar, fönsterbleck eller dyl att rengöras ska detta meddelas i god tid innan. Önskar kunden att vi skrapar fönsterna för att ta bort exempelvis färg kommer ett separat avtal skrivas där EM's Fönsterputs & Hemstäd frånsäger sig ansvaret för eventuella skador på fönsterna. Detta avtal gäller även muntligt.


- RUT-AVDRAGET: Kunden ansvarar för att han/hon har rätt till skattereduktion. Uppgifter går att inhämta på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se. Om kunden har överträtt summan för/eller ej haft rätt till RUT-avdraget får kunden stå för hela beloppet på dem tjänster som utförts.


Villkor uppdaterat 2016-06-11